Tilbage

Klinikkens datasikkerhedspolitik

Dataansvarlig:

Kiropraktor og læge Guddi Steinfath er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger og journalføring.

CVR-nr: 27224121

Indsamling:

I forbindelse med behandling på klinikken, er det nødvendigt for din behandler, at indsamle personoplysninger om dig.

Der indsamles tre kategorier oplysninger:
a) Almindelige personoplysninger (navn, adresse, kontaktoplysninger, familie,
uddannelse og arbejde)
b) Følsomme personoplysninger (helbreds oplysninger (røntgen og UL og andre
journaloplysninger).
c) Særlige personoplysninger: CPR nummer (kun DK)
Der indsamles kun den nødvendige og korrekte information og ligeledes kun information der er relevant for dit behandlingsforløb. Formålet med indsamlingen er, at kunne give dig det mest optimale behandlingsforløb.
Oplysningerne skal være relevante, hvilket betyder, at behandlingen ikke må
omfatte personoplysninger, som ikke har sammenhæng med behandlingens
formål. (F.eks. religion, seksuel orientering og politisk tilhørsforhold) .

Samtykke:

Med dit samtykke kan jeg indsamle oplysninger fra andre sundhedsfaglige grupper f.eks scanningsvar fra sygehuset, samt sende dine oplysninger videre til eksempelvis egen læge, speciallæge mv. Har du ikke givet samtykke til dette, gør jeg det naturligvis ikke.

Indsigt:

Du har altid mulighed for indsigt i dine personoplysninger og i din jounal. Du skal blot henvende dig til klinikken.

Sletning:

Efter persondataforordningen har du ret til sletning af dine data, dette gøres ved henvendelse til klinikken. Jeg gør i denne forbindelse opmærksom på, at sundhedsloven forpligter klinikken til 10 års opbevaring af dine data, gældende fra sidste henvendelsesdato til klinikken. Du vil her kunne bruge din ret til indsigelser.

Opbevaring:

Vi opbevarer dine data krypteret og forsvarligt efter persondataforordningens foreskrifter. Virksomheden opbevarer ikke data uden for Europa.

Kategorier af modtagere

Dine personoplysninger videregives til offentlige myndigheder og andre sundhedsydere, såfremt din behandler har et ydernr. Eksempelvis den offentlige sygesikring ved den månedlige afregning.

Dine oplysninger overføres ikke til tredjelande, som er lande uden for EU/EØS. Oplysningerne overføres heller ikke til internationale organisationer, som eksempelvis FN, EU eller NATO.

Fortrolighed:

Jeg gør meget ud af diskretion på klinikken og sikrer fortrolighed.

Forpligtelser:

Du er ikke forpligtet til at afgive personoplysningerne, men det kan have helbredsmæssige konsekvenser for dig selv, hvis du skulle vælge at tilbageholde oplysninger.

Datatilsynet:

Du har ret til at indgive klage til Datatilsynet, som kan kontaktes via www.datatilsynet.dk

Utilsigtede hændelser

Er uheldet ude og sker der en utilsigtet hændelse indrapporteres dette på Styrelsen for Patientsikkerhed www.stps.dk

Klage

I hovedtræk har du to valgmuligheder. Enten vælge at få sagen afgjort af Styrelsen for
Patientsikkerhed, hvis du vil klage over behandlingsstedet, eller at vælge at få sagen afgjort af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, hvis du klager over en eller flere konkretesundhedspersoner.
Erstatning
Styrelsen for Patientsikkerhed kan ikke behandle en ansøgning om at få erstatning for din behandling. Er du kommet til skade i forbindelse med en behandling eller en undersøgelse, og ønsker du at søge om erstatning, skal du henvende dig til Patienterstatningen. Du kan læse mere på Patienterstatningen.dk.Hvis du som patient kommer ud for en stituation, der antages at kunne give ret til patienterstatning , følg da dette link http://pebl.dk/
Patienttilfredshedsundersøgelse i klinikkerne:
Seneste tilfredshedsundersøgelse er foretaget i januar 2020: Undersøgelsen viste at der er stor patienttilfredshed i klinikken.
Klinikkerne er i 2020 blevet akkriteret, og lever hermed op til det nationale niveau for kvalitet på de områder, der er omfattet af Den Danske Kvalitetsmodel.
Hvis du har spørgsmål så kontakt mig endelig, så er jeg behjælpelig og guider dig gerne.
Mvh
Guddi Steinfath
læge og kiropraktor